contacts

Continuity, spol s r.o.

Jelenia 7

811 05 Bratislava

IČO:           51824191
DIČ:           2120802321
IČ DPH:    SK 2120802321

E-mail:      info@continuity.sk
Telefón:    +421 2 3300 6203

Služby

 • Riadenie procesov
 • Portálové riešenia
 • Systém správy dokumentov
 • Zákazkový vývoj

Produkty

 • Dentis
 • Printchanel
 • K2 Appit

Continuity

 • Continuity, spol. s r.o.
  Strojnícka 34
  821 05 Bratislava

Kontakty

 • Kontaktujte nás
 • info@continuity.sk
 • +421 2 3300 6203

Copyright 2018 © Continuity, spol. s.r.o.